top of page
Dømme

Juridisk bistand tilgjengelig fra 1. september 

Testament

Fremtidsfullmakt

Møt jurist Martin Hansen

Jeg har en pasjon for å hjelpe mennesker og styrke den enkeltes selvstendighet og selvbestemmelsesrett. Som utdannet jurist fra Danmark har jeg blant annet tidligere jobbet i kommune og i statsforvaltningen. I 2012 flyttet min familie til Norge, hvor jeg jobbet ved Pasient- og brukerombudet i Innlandet. Jeg har igjennom tiden rådgivet mange mennesker - både privat og faglig - og har en stor pasjon for rettferdighet i samfunnet samt dens enkeltes selvbestemmelse og rettssikkerhet.

- Martin Hansen

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Jurist Martin Hansen.jpg

Testament og fremtidsfullmakt

Testament

Et testament er et dokument som inneholder dine vilje om hva som skal skje med dine eiendeler når du er gått bort. Mange vegrer seg for å tenke på døden, og hva som kommer til å skje når man engang går bort. Derfor kan det for noen sitte langt inne å tenke på testament. Men sannheten er at vi ikke kan ta våre eiendeler med oss når livet slutter. I et testament kan man imidlertid til en viss grad bestemme hvordan ens eiendeler skal fordeles, og hvem som skal begunstiges. Man bør derfor betrakte et testament som en styrkelse av ens autonomi og selvbestemmelse. Det er din vilje med dine ting - når du ikke er her mer!

 

Man må ikke ha juridisk hjelp til å lage et testament. Selv om det er noen konkrete krav for at testamentet er gyldig, kan man godt lage testamentet selv. Det finnes testament-utkast som kan lastes ned fra nettet (enten gratis eller for et mindre beløp). Ønsker du imidlertid å få laget et testament til din spesifikke situasjon står jeg gjerne til din disposisjon. Vi møtes da og drøfter din situasjon og ønsker, hvoretter jeg utferdiger ditt testament. Testamentet må underskrives av deg samt at to vitner, og kan deretter enten oppbevares sikkert hos deg eller hos tingretten (anbefales). Det bemerkes at Tingretten tar et engangsbeløp på 994,- kr. for å oppbevare ditt testament.

PRIS: 2.400,-

Fremtidsfullmakt

Hva skjer hvis man av ulike årsaker ikke er i stand til å ivareta ens egne interesser og økonomi? Hva skjer hvis man eksempelvis blir ramt av alvorlig sykdom, sIag eller annen ulykke? I utgangspunktet vil Statsforvalteren da oppnevne en verge. Alt etter situasjonen kan det være en ektefelle eller en søsken, men det kan også være en helt fremmed person. Med en fremtidsfullmakt kan man imidlertid selv bestemme hvem som skal ivareta ens interesser, hvis man en dag ikke lenger selv er i stand til det. Særlig i de tilfellene hvor det forekommer demens eller andre lignende sykdommer i slekten kan det være lurt å få utformet en fremtidsfullmakt.             

 

Det er konkrete krav til fremtidsfullmakten for dens gyldighet, men det er fullt mulig å lage en selv. Det finnes eksempelvis gratis maler på nettet. Det viktigste er å få det gjort. Ønsker man hjelp til å få den laget stå jeg gjerne klar til å bistå med det. Da møtes vi og drøfter din situasjon og ønsker, hvoretter jeg utferdiger fremtidsfullmakten for deg. Den underskrives av deg samt at to vitner, og bør deretter oppbevares på et sikkert sted i samråd med den eller de du ønsker som fullmektig. 

PRIS: 1.400,- 

Tjenestene er tilgjengelig fra 1. september, men send gjerne en E-post til meg allerede nå ved å melde interesse på knappen under:

bottom of page