top of page
Senior Citizen Exercise Class

Vi ønsker å gjøre en forskjell

Fleksibilitet

Rask respons ved henvendelse

Kompetanse

Hvilken hjelp ønsker du?

Våre tjenester

Vi ønsker å være en støttespiller slik at kundene får hjelp og gode liv der de bor

Forsørger

Praktisk bistand

 • Nødvendig husarbeid

 • Følge til lege, tannlege eller liknende

 • Innkjøp

 • Vask og opprydning

 • Avlastning

 • Matlaging

 • Pc, tv og mobil - hjelp

 • Annet

shutterstock_1612349623.jpg

Sosialt samvær

 • Besøksvenn - velg den som passer for deg

 • Kulturopplevelse med følge

 • Samtale

 • Kafébesøk

 • Vi har besøkshund

 • Annet

Pasient med Healthcare Sykepleier

Helsetjenester

 • Trening / rehabilitering

 • Bidra til hverdagsmestring etter sykdom

 • Personlig hygiene

 • Injeksjoner

 • Fjerne sting

 • Måling av blodtrykk

 • Måling av blodsukker

 • Medikamenthåndtering

 • Sårstell

 • Veiledning og undervisning

 • Annet

bottom of page